Notice Board - Last Update on 12/01/2015

 
Projects
Your Property / Site Status
City Planning
Allotment of Sites
Catalog & Indexing
Notice Board
Meeting Proceedings
Notifications
Tender
Auctions
ACTS
Frequently Asked Questions
   
   
   
 

e - Auction MUDA/e-Auction Date :: 19/12/2014 04/2014-15 Kannada | English   Golden Chance for Site Buyers

e - Auction Notification-03/2014-15  Kannada | English

e-Auction 10/7/2014

Auction notification-09-2013-14        
The bid of e-auction notification no.09/2013-14 (supposed to be opened on 11.03.2014)  will be opened after getting concurrence from election commission the opening date will be e-portal & MUDA website.

e-Auction Notification - Corner Sites, Intermediate Sites for e-Auction developed by MUDA in reputed layouts.
e-Auction-18-01-2014 Kannada / English 

Caution
 1. Application Forms are available at SPANDANA Counter at MUDA Office, Mysore on Payment of Rs. 10 / Form.
 2. Publics are requested to buy the forms only at the SPANDANA Counters.
 3. Public dealing with any outsiders in this regard the authority is not responsible
 4. Any grievances / complaints the publics are requested to contact Secretary MUDA / PRO MUDA.
   

 

 
APMC Guddali Puja - Press Note :: Jan 9th 2015
 

Nanjangud Spot Inspection :: Press Note - Jan 5th 2015
 
Press Note
 

New Year 2015 Wishes - Press Note
 

ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಪ್ರಾ/ಆಆಸಶಾ/ಪ.ಪ್ರ/2014-15 27.12.2014
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಿನಾಂಕ 27.12.2014ರಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಆರ್.ಮೋಹನ್‍ಕುಮಾರ್‍ರವರು ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಪಾಲಯ್ಯರವರೊಂದಿಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಕೌಟಿಲ್ಯ ಶಾಲೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಆಂದೋಲನ ವೃತ್ತ (ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೃತ್ತ) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರಾದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಲಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಕೆ.ರವಿರವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಆಯುಕ್ತರು
ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮೈಸೂರು

 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಪ್ರಾ/ಆಆಸಶಾ/ಪ.ಪ್ರ/2014-15 ದಿನಾಂಕ 16.12.2014
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
Builders Association of India  ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 10.12.2014 ರಿಂದ 15.12.2014ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಮೈ ಬಿಲ್ಡ್-2014 ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ Diamond Exhibitors  ಆಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಪಾಲಯ್ಯರವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತಯರು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರುಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಆಯುಕ್ತರು
ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮೈಸೂರು
 
 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಪ್ರಾ/ಆಆಸಶಾ/ಪ.ಪ್ರ/2014-15 ದಿನಾಂಕ 16.12.2014
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ದಿನಾಂಕ 16-12-2014 ರಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಆರ್.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರಾದÀ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಪಾಲಯ್ಯ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಶ್ರೀ.ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು:
1. ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ – ರೂ. 14.66 ಕೋಟಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೆ|| ರಾಮಲಿಂಗಂ ಕನ್ಸ್‍ಷ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಭವನ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ – ರೂ. 4.05 ಕೋಟಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೆ|| ರಾಮಲಿಂಗಂ ಕನ್ಸ್‍ಷ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ – ರೂ. 4.92 ಕೋಟಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶ್ರೀ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್.
4. ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವತಿಯಿಂದ 5-01ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುಸ್ಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸ್ಮಶಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ – ರೂ. 8.90 ಕೋಟಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್.

ಆಯುಕ್ತರು
ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮೈಸೂರು
 

Dr.Ambedkar Bhavana
 
   

Vijayanagar Crematorium
 

Sri Babu Jagajeevan Ram

Sri Valmiki Bhavana
 
   
   
3/11/2014
ಜೆ.ಎನ್.ನರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ರವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 03.11.2014ರಂದು ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಛೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು (ನರ್ಮ್ ವಿಭಾಗ) ಶ್ರೀ.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು(ದಕ್ಷಿಣ) ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಭಾಕರ್. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು (ನರ್ಮ್) ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರು, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ.ಬೀರೇಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮನಾಯಕ್. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ.ಕುಬೇರ್‍ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ.ರಘುರವರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಆಯುಕ್ತರು
ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮೈಸೂರು
28/10/2014

ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಪ್ರಾ/ಆಆಸಶಾ/ದಸರಾ/2014-15 28ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2014
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಿನಾಂಕ 27.10.2014ರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆ ಕಾವೇರಿ ವೃತ್ತದ ಹೈಟೆನ್‍ಷನ್ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಎಸ್.ಪಾಲಯ್ಯರವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರಾದ ಎಸ್.ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರಾದ ಆರ್.ರಾಜಶೇಖರ್, ಸದರಿ ವಾರ್ಡ್‍ನ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರುಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಆಯುಕ್ತರು
ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮೈಸೂರು

 
07/10/2014

ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಪ್ರಾ/ಆಆಸಶಾ/ದಸರಾ/2014-15 07ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2014
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-2014ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹೂಕುಂಡಗಳು, ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉಧ್ಯಾನವನ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ 4 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಿ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ.ಕಾಂತರಾಜುರವರನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಆಯುಕ್ತರು
ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮೈಸೂರು

 
04/09/2014

ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಪ್ರಾ/ಆಆಸಶಾ/ದಸರಾ/2014-15 04ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2014
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಿನಾಂಕ 04.09.2014ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಸಿ.ಶೀಖಾರವರು, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-2014ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ರಸ್ತೆ (ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ.4.50 ಲಕ್ಷಗಳು) ಹಾಗೂ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ (ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ.4.00 ಲಕ್ಷಗಳು) ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‍ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಪಾಲಯ್ಯ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ಶ್ರೀ.ಆರ್.ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರುಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.


ಆಯುಕ್ತರು
ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮೈಸೂರು

28/8/2014
ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಪ್ರಾ/ಆಆಸಶಾ/2014-15 28ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2014

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28.08.2014ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಪಾಲಯ್ಯ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರಾದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ಇತರೆ ಅಭಿಯಂತರುಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಆಯುಕ್ತರು
ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮೈಸೂರು

 
27/8/2014

ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಪ್ರಾ/ಆಆಸಶಾ/2014-15 27ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2014
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 27.08.2014ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಪಾಲಯ್ಯ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರಾದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಭಾಕರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್‍ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿಯಂತರುಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.


ಆಯುಕ್ತರು
ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮೈಸೂರು

 
ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ »£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ ªÉÆÃdt ¸ÀASÉå 281gÀ°è ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ D¹ÛAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀnÖzÀÝ 5 UÀÄqÁgÀ (µÉqïUÀ¼ÀÄ)UÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹zÀÄÝ, DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 4£Éà d£ÀªÀj 2014gÀAzÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀ®AiÀÄ PÀbÉÃj-3gÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ eÉ ¹ © AiÀÄAvÀæzÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¹zÀgÀÄ.

CzÉà jÃw E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ D¹ÛUÀ¼À£ÀÄß MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrPÉÆArzÀ°è E®èªÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸Áé¢üãÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀlÖqÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀiÁðtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä ¤zÁðQëtåªÁV PÀæªÀÄvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAvÀºÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ DAiÀÄÄPÀÛgÁzÀ ²æà J¸ï ¥Á®AiÀÄågÀªÀgÀÄ JZÀÑjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

 

 

 

 

 

ೂಡಾಗೆ ಸೈಟುಗಳು ಮರು ಹರಾಜಿನಿಂದ 1.85 ಕೋಟಿ ರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ 

ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 14 ರಂದು ನಡೆದ ಮೂಲೆ ಹಾಗೂ ಮಂದ್ಯಂತರ ನಿವೇಶನಗಳ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 33 ಸೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸೈಟುಗಳ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 22 ಮಂದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಘನ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.

ಸದರಿ ನೀವೆಶನಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಮರು ಹರಾಜಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 28 ನೀವೆಶನಗಳು ಹರಾಜಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಹರಾಜಿಗಿಂತ 1.85 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಎಸ್.ಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 20/12/2013 
ಮೂಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

ಮುಡಾದಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 20.12.2013 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ 125 ಮೂಲೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿವೇಶನಗಳು, ಮನೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಶ್ರೀ. ಡಿ. ಅರುಣ್ ಹಾಗೂ ಇತರ 21 ಜನರು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸದ್ದ 3 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18 ಹಾಗೂ 19 ರಂದು ಆಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ: 16 ರಂದು ನಡೆದ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33 ಜನ ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದೆ ಹಾಗೂ ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮುಡಾ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸದರಿ ತಿರಸ್ಕøತ 33 ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳ 18 ಹಾಗೂ 20 ರಂದು ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮರುಹರಾಜಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನ್ಯಾಯಲಯ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯಾರ್ಥವಾದ ನಂತರ ಸದರಿ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ:23.12.2013 ರಂದು ಹಾಗೂ ಆಖೈರು ಬಿಡ್ಡಿನ ದಿನಾಂಕ: 26.12.2013 ಕ್ಕೆ ಮುಂಡೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಯುಕ್ತರು
ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮೈಸೂರು

High Court Dismisses writ petitions filed against MUDA
Karnataka High Court has dismissed 3 writ petition filed by D. Arun and 21 others for staying auction proceedings of 125 corner & intermediate sites proposed to be held on 20th December.

Recently the bids of 33 bidders who have participated in e-Auction held on 16th Nov were rejected in the meeting conducted by Commissioner MUDA and other officers due to incompetitive bidding and inappropriate prices.

The rejected sites have been proposed for re auction, which was to be held on 20.12.2013. Due to court proceedings the dates of e-auction has been postponed keeping enrollment for participation on 23rd December, date of final bidding on 26th December, said S.Palaiah, Commissioner, MUDA.

 
ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಪಾಲಯ್ಯರವರು ದಿನಾಂಕ 17.12.2013ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ` 107.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬನ್ನೂರು-ನಂಜನಗೂಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರಾದ ಎಸ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ,. ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರುಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
 1. Chamundivihar-Wooden-Sailent Features
   
 2. Chamundivihar-Hockey-Sailent Features
 

"MASTER PLAN (REVISION-2) 2031"  for Mysore - Nanjangud Local Planning Area

Flash Format File consists of the following Master Plan Maps

 1. REGIONAL SETTING-LPA
 2. EXISTING LANDUSE
 3. EXISTING CIRCULATION PATTERN
 4. PROPOSED CIRCULATION PATTERN
 5. PROPOSED LANDUSE