MUDA Chairman 1904 onwards

 
Projects
Your Property / Site Status
City Planning
Allotment of Sites
Online Applications
Notice Board
Meeting Proceedings
Notifications
Tender
Auctions
ACTS
Frequently Asked Questions
   
   
 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ   ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಹೆಸರು   ಶ್ರೀಯುತರು ಅಧಿಕಾರವಧಿ
1. ಡಿ.ಸೀತಾರಾಮ ರಾವ್ 1904-1907
2. ರಾಜಸೇವಾ ದುರೀಣ ಸರ್ ಎಂ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅರಸ್ 1907-1910
3. ಎ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ 1910-1911
4. ಟಿ.ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ 1912-1917
5. ರಾಜಶಿಲ್ಪವಿಶಾರದ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಬಿ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ 1917-1919
6. ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಭೂಷಣ ದಿವಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಟೇಶ್ವರ ಅಯ್ಯರ್ 1919-1924
7. ಕೆ.ಮೈಲಾರ್ ಅಯ್ಯರ್ 1924
8. ಪ್ರಧೂನ ಶಿರೋಮಣಿ ಎನ್.ಮಾಧವರಾವ್ 1924-1927
9. ಸಿ.ಎಸ್.ಕುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1927
10. ಟಿ.ಜಿ.ರಾಮ ಅಯ್ಯರ್ 1927-1932
11. ರಾಜಸೇವಾಸಕ್ತ ಬಿ.ಟಿ ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1932-1934
12. ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1935
13. ಎಂ.ಎ.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ 1935-1939
14. ಎಂ.ನವನೀತನ್ ನಾಯ್ಡು 1939-1941
15. ರಾಜಕಾರ್ಯಪ್ರಸಕ್ತ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ 1941-1943
16. ಆರ್.ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಭೋಂಭೋರೆ 1943-1947
17. ಎನ್.ಎಸ್.ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ 1947-1948
18. ಪÁಲಹಳ್ಳಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ 1948
19. ಟಿ.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ 1948
20. ಪಿ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ 01-05-1949 - 26-05-1952
21. ಎಸ್.ಲಿಂಗಣ್ಣ 25-06-1952 - 05-05-1962
22. ಬಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 11-06-1962 - 17-01-1966
23. ಟಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ 17-04-1966 - 16-01-1970
24. ಹೆಚ್.ಕೆಂಪೇಗೌಡ 01-09-1970 - 30-03-1973
25. ಬಿ.ಎನ್.ಕೆಂಗೇಗೌಡ 01-04-1973 - 09-01-1978
26. ಲಿಂಗಯ್ಯ 17-06-1978 - 27-02-1980
27. ಡಾ|| ಎಸ್.ಸಿದ್ದರಾಜು 01-10-1981 - 01-01-1983
28. ಬಿ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಯ್ಯ 14-02-1983 - 14-02-1985
29. ಡಿ.ಮಾದೇಗೌಡ 19-09-1986 - 21-04-1988
30. ಪಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜು, 04-11-1991 - 24-12-1992
31. ಕೆ.ಎನ್.ಸೋಮಸುಂದರಂ, 11-11-1993 - 25-11-1994
32. ಸಿ.ಬಸವೇಗೌಡ, ಎಂ.ಎ. 30-05-1997 - 04-08-1999
33. ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜು, 30-03-2002 - 02-04-2004
34. ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್, 03-09-2007 - 15-12-2007
35. ನಾಗೇಂದ್ರ, ಎಲ್. 17-02-2011 – 15-04-2013
36. ಕೆ.ಆರ್.ಮೋಹನ್‍ಕುಮಾರ್ 11-12-2014 -